ปฏิรูปสำเร็จประชาชนต้องร่วมคิด-ทำ

630

ปฏิรูปสำเร็จประชาชนต้องร่วมคิด-ทำ
ชี้ 3 ปีก่อนโยบายสาธารณะทางปัญญา หมั่นงอกเมล็ดพันธุ์ความเป็นธรรม

จากงานประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวว่า เวลานี้ตนอยากเห็นประเทศไทยมีความสุจริต แต่ปัจจุบันยังเห็นการคอรัปชันอยู่เต็มบ้านเมือง ดังนั้น การปฏิรูปประเทศไทยเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในบ้านเมืองเรา โดยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ถือเป็นเรื่องยาก แต่หากประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปตนเองทั้ง 3 ระดับด้วยกัน 1.จิตสำนึก เพื่อให้เกิดพลังด้วยการมีจิตสำนึกต่อสาธารณะ มีส่วนร่วมในทุกเรื่อง 2.ปฏิรูประดับองค์กร มีการรวมตัวเป็นชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันจัดการ และ 3.ปฏิรูปนโยบายให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เชื่อว่า การปฏิรูปจะเกิดผลสำเร็จ

ศ.นพ.ประเวศกล่าวต่อไปว่า การปฏิรูปประเทศไทยดำเนินมา 3 ปีแล้ว พบว่าได้สร้างนโยบายสาธารณะไว้ประมาณ 20 ประเด็นให้เป็นสมบัติทางปัญญา โดยจะมีการตีพิมพ์เป็นนโยบายสาธารณะถึงเรื่องการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อจะได้นำไปสู่การศึกษาและเคลื่อนไหว นอกจากนี้ กระบวนการปฏิรูปยังทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงแนวทางการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชน จังหวัดรู้จักการบริหารจัดการกันเอง เป็นแนวคิดสำคัญมาก โดยประชาชนต้องรวมตัวร่วมกันคิด ร่วมกันทำภายในชุมชนหรือจังหวัดของตัวเอง เปิดพื้นที่ทางสังคม ซึ่งทราบว่ามี 40จังหวัดที่มีการรวมตัวร่วมกันคิด จัดการตนเอง เช่น จ.อำนาจเจริญที่มีคน 1.5 หมื่นคนรวมตัวกันผลักดันธรรมนูญของจังหวัดตนเองเพื่อจัดการ 63 ตำบลมาร่วมกัน เพื่อให้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษาของตนเองดีขึ้น

“การจุดชนวนสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสร้างความถูกต้องเป็นธรรมในประเทศไทยได้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกันรดน้ำพรวนดินเพื่อให้เมล็ดพันธุ์นี้งอกงาม เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีสันติสุขและสันติภาพ แผ่นดินของเรามีทรัพยากรมากมาย มากเกินพอที่จะสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่ ถ้าเรามีความถูกต้องเป็นธรรม มีการจัดการที่ดี” ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูปกล่าว.

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/348723

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: