เปิดม่านการศึกษา

 

                0  แว่วว่า ยามนี้ ประชาคมชาวรามคำแหง ปลื้มใจกับกระแสตอบรับการเรียน หลักสูตร Pre-degree ของนักเรียนม.ปลายเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยหลักสูตรดังกล่าวให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนได้เรียนก่อน จบก่อน และมีงานทำก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน

0 เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก “ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์” อธิการบดี ม.ร. ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ซึ่งนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนหนังสือ สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองชอบและอยากเรียนได้อย่างเต็มที่ ทำให้จบการศึกษาก่อนและออกสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น ทั้งยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก่อนเพื่อนในวัยเดียวกันด้วย

0 “ปัจจุบันหลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนักเรียนเข้ามาศึกษาจำนวนมากขึ้นทุกปี ถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของรามคำแหง ที่ทำให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและเรียนในคณะที่อยากเรียนจนสำเร็จการศึกษา ตัวอย่างเช่น นายณัฐพงศ์  ลาภบุญทรัพย์ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยว เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) ที่จบการศึกษาจากการเรียนระบบ Pre-degree ด้วยอายุเพียง 18 ปี และขณะนี้กำลังเรียนปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับเรียนปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วย”

0 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2556 พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2556 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th <http://www.iregis.ru.ac.th/> ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 โทร.0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

0 ส่วนหลักสูตรปกติ “อธิการบดีม.ร.” ยืนยัน ยัง 25 บาท เหมือนเดิม เน้อ!!

Credit : http://www.komchadluek.net/detail/20130508/157899/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2:8%E0%B8%9E.%E0%B8%84.56.html#.UYmzArWnCsg

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: