ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง – เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

ครูคำพันธุ์ เล่าว่า เป็นคนที่เห็นคนไทยพูดภาษาไทยไม่ชัดไม่ได้ มันจะรู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในหมู่บ้านที่มีภูมิลำเนาจากภาคอีสาน มักจะใช้ภาษาอีสานจนเคยชินสำเนียงภาษาไทยหลัก ๆ ก็ผิด ปัจจุบันคนไทยยิ่งพากันพูดผิดเพี้ยนเพิ่มมากขึ้น เช่น คำว่าสลากกับฉลาก ผู้ใหญ่เอามาใช้รวมกันจนเคยชิน เสียความเป็นไทย จึงพยายามสอนให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทั้งการพูดอักขระ สำเนียง ควบกล้ำ ออกเสียง ร ล มาตราตัวสะกดต้องชัดเจน โดยเฉพาะการเขียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังเขียนภาษาไทย และเลขไทยไม่สวย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาไทยของเด็กไทย

ครูคำพันธุ์ ย้ำว่า กาสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 มีความสำคัญมาก เพราะเด็กต้องเรียนรู้แต่แรกเริ่มการใช้หลักภาษาไทยเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการใช้ภาษาไทยต่อไปอย่างถูกต้อง ดังนั้นการสอนของครูก็ต้องทำอายุให้เท่ากับเด็กนักเรียน ครูต้องกล้าแสดงให้นักเรียนดู เช่น การร้องเล่นเต้นรำ แสดงท่าภาษากาย สื่อสารภาษาไทยต้องเรียนให้สนุก มีความสุข ที่ผ่านมาได้แต่งเพลง แต่งกลอน คำร้องหลักภาษาไทย นำไปเป็นสื่อการสอน เด็ก ๆ มีความสุข ผู้ปกครองมาชื่นชมถึงโรงเรียนว่าบุตรหลานในหมู่บ้านอ่านภาษาไทยเก่ง เมื่อไปตามสถานที่ราชการ โรงพยาบาล และอื่น ๆ มีความสุขมากที่เห็นเด็กอ่านออกเขียนได้อย่างถูกต้อง

“ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน โดยมุ่งมั่นไปฝึกอบรบแสวงหาความรู้ วิธีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการสอนกับชมรมครูภาษาไทย โดยมีนายแหลมไทย พงษ์พรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ให้การสนับสนุนส่งไปอบรมเรียนรู้วิธี กลยุทธ์การต่าง ๆ แล้วนำความรู้มาถ่ายทอดสอนให้แก่เด็กนักเรียน”

ครูคำพันธุ์ ได้รับรางวัลครูภาษาไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยเฉพาะรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น “รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ” จากคุรุสภาที่ได้รับล่าสุดปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิต ที่มีความฝัน ความพยายามที่จะได้รับรางวัลนี้ ซึ่งจะเป็นแรงเสริมให้มีพลังทุ่มเทพัฒนาการสอนภาษาไทยเพื่อลูกหลานไทยสืบต่อไป.

สุพจน์ กิตติวรเมธี

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/199501

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: