ผู้ปกครองอ่วมชุดนักเรียนปรับขึ้นราคา

Pic_339633

 
“ชินภัทร” เผยขอเพิ่มงบฯรองรับไม่ทัน เล็งขยับรายหัวปีการศึกษา 57

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยกรณีที่ น.ส.วิบูลลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) ระบุว่า มีผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับเพิ่มราคาจำหน่ายชุดนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยอ้างเหตุผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท และตรึงราคามานานหลายปีแล้วว่า  ขณะนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่าผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนได้ขอปรับเพิ่มราคาจำหน่ายชุดนักเรียนจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ ปกติแล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้แก่นักเรียน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและค่าเล่าเรียน โดยในส่วนของค่า ชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อไป จัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ซึ่งในสองส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถนำมาถัวเฉลี่ยในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นได้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า  ตามหลักเกณฑ์แล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนคนละ 2 ชุดต่อปี แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท ประถมศึกษา 150 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท ดังนั้น หากผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนจะมีการปรับเพิ่มราคาชุดนักเรียนจริง ก็คงต้องแล้วแต่ผู้ปกครองที่จะพิจารณาว่าอะไรที่จำเป็นและจะถัวเฉลี่ยเงินอย่างไร เพราะในปีนี้ สพฐ.คงปรับเงินอุดหนุนตาม โครงการเรียนดี เรียนฟรีฯ ให้ไม่ทัน  เนื่องจากขณะนี้ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไปให้โรงเรียนต่างๆแล้ว ซึ่งหากจะมีการปรับเงินอุดหนุนฯ ก็คงต้องเริ่มในปี การศึกษา 2557 ส่วนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น คงต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน ว่าผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนปรับขึ้นเท่าใด.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/339633

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: