ฟุ้งวิจัยพบแท็บเล็ตช่วยเด็กเก่งภาษา

Pic_338169

 
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการรายงาน ผลการวิจัยการใช้แท็บเล็ตของนักเรียนชั้น ป.1 แบบเจาะลึกกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 503 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 7,078 คน ครูผู้สอน 533 คน และผู้บริหาร 503 คน เน้นให้ความสำคัญกับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจริงๆ ซึ่งพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการเรื่องการเรียนภาษาที่รวดเร็วขึ้น ทั้งการฟัง การฝึกพูด และการฝึกอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังว่า เมื่อมีการแจกแท็บเล็ตแล้วนักเรียนควรจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่รวดเร็วขึ้น และมีสมรรถนะตามศตวรรษที่ 21 คือต้องมีทักษะด้านภาษา ด้านการแสวงหา ความรู้และข้อมูล และมีความสามารถในการนำข้อมูลมาทำให้เกิดความเข้าใจ และเกิดประโยชน์ ส่วนปัญหาอุปสรรคในการใช้แท็บเล็ตนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัวเครื่อง เช่น การชาร์จแบต ระบบไฟฟ้า เป็นต้น.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/338169

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: