สพฐ.มึน “โอเน็ต” ในเมืองต่ำกว่าชนบท

Pic_337923

 

สั่งสำนักทดสอบฯวิจัยเชิงลึกหาสาเหตุ ฟุ้งภาพรวมคะแนนเพิ่ม 6 วิชา

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ.ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้น ม.6 ของนักเรียนในสังกัด สพฐ. ระหว่างปีการศึกษา 2554 และ 2555 เพื่อดูพัฒนาการในการจัดการเรียน การสอน พบว่าในภาพรวมคะแนนโอเน็ตดีขึ้น 6 วิชา จากทั้งหมด 8 วิชา โดยวิชาที่คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.56 วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น 5.37 ศิลปะ 4.33 สังคมศึกษา เพิ่มขึ้น 3.07 ส่วนอีก 2 วิชา เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น 0.37 และคณิตศาสตร์ 0.09 สำหรับวิชาที่คะแนนลดลง ได้แก่ วิชาสุขศึกษา ลดลง 0.88 และการ งานและอาชีพ ลดลง 3.01 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเฉลี่ยทุกวิชาคะแนนเพิ่มขึ้น 1.86

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า สพฐ.ยังได้วิเคราะห์เจาะลึกโดยแยกคะแนนโอเน็ตตามขนาดของโรงเรียน คือ ร.ร. ขนาดใหญ่พิเศษ ร.ร.ขนาดใหญ่ ร.ร.ขนาดกลาง และ ร.ร.ขนาดเล็ก พบว่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็น ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษและลดหลั่นไปตามขนาดของโรงเรียน  และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนโอเน็ตระหว่างโรงเรียนในเมืองและในชนบทพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในชนบทกลับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในเมือง ซึ่ง สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักทดสอบทางการศึกษาของ สพฐ.ไปวิจัยเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้ทำการศึกษาวิจัยผลการสอบโอเน็ตอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาด้วย โดยเลือกดู ว่าหัวข้อการเรียนรู้ใดที่นักเรียนทำข้อสอบไม่ค่อยได้ ผลการศึกษาได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น วิชาภาษาไทยพบว่า นักเรียนมีปัญหา ในเรื่องหลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม วิชาคณิตศาสตร์มีปัญหาเรื่องการวัดและพีชคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ สพฐ.จะเร่งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและจัดทำคู่มือ พร้อมพัฒนาสื่อ และพัฒนา ครู เพื่อเน้นการพัฒนาเด็กในหัวข้อการเรียนรู้ที่ยังมีปัญหา แต่จะไม่ปูพรมเหมือนสมัยก่อน.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/337923

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: