สอท.จี้ตรวจข้อมูล มศก.แจงที่เรียนศูนย์นอกที่ตั้ง

Pic_337693

 

สอท. แจง “มหาวิทยาลัยศิลปากร” ขอปรับจำนวนการรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษา อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก จาก 370 คน เหลือ 180 คน ส่งเรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีด้วย…

ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11-21 เม.ย.นี้ ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th นั้น ขณะที่ ผู้เรียนมีความกังวลใจในเรื่องการเลือกคณะวิชา โดยเกรงว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพอาจเกิดปัญหาตามมาภายหลังนั้น เรื่องนี้ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม สอท. กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการอนุมัติเปิดรับนิสิตนักศึกษาได้เลย โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องให้สภาวิชาชีพรับทราบหลักสูตรก็ได้ แต่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ก็จะพยายามที่จะดำเนินการขอรับรองหลักสูตร ทั้งจาก สกอ. และสภาวิชาชีพให้เรียบร้อย ก่อนที่จะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

อย่างไรก็ตาม ขอให้นักเรียนทุกคนตรวจสอบข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนการสมัคร โดยตรวจสอบข้อมูลการรับรองหลักสูตรต่างๆ ได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่เว็บไซต์www.mua.go.th

ด้านนางศศิธร อหิงสโก ผจก.สอท. กล่าวถึงกรณีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ที่ สกอ. แจ้งว่าผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์การศึกษา อาคาร กสท. โทรคมนาคม ในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ผ่านนั้น เรื่องนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แจ้งมาที่ สอท.แล้วว่า ขอปรับจำนวนการรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์นอกสถานที่ตั้ง ศูนย์การศึกษา อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก จาก 370 คน เหลือ 180 คน และนักศึกษาทั้งหมด จะต้องไปเรียนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีด้วย ซึ่ง สอท.ได้แก้ไขข้อมูลทั้งหมดแล้ว และแจ้งไว้ในเว็บไซต์การรับสมัครแอดมิชชั่นด้วยเพื่อให้นักเรียนรับทราบ.

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/337693

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: