แนะมีงานทำจูงใจเรียน ป.ตรีอาชีวะ

b2

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา ว่า ปัจจุบันมีผู้เรียนอาชีวศึกษา 36% และสายสามัญศึกษา 64% ขณะที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ว่าต้องยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา เป็น 50:50 จึงต้องวางแผนว่าทำอย่างไรจึงจะจูงใจให้คนหันมาเรียนสายอาชีพให้มากขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีแล้ว คณะกรรมการสภาสถาบันและผู้บริหารต้องร่วมกันวางรากฐานโครงสร้างให้ดี ไม่ใช่ปล่อยให้จัดสอนไปแล้วกลายเป็นการจัดการศึกษาแบบสามัญฯ หากเป็นแบบนั้นคงไม่ต้องตั้งเป็นสถาบันก็ได้

รมว.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า จากที่ได้คุยกับนักลงทุนต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยมีพร้อมทุกด้าน แต่มีคำถามว่ามีบุคลากรที่มีฝีมือรองรับเพียงพอหรือไม่ เพราะที่ผ่านมามีปัญหาว่าเด็กที่จบไปกว่าจะทำงานได้จริงสถานประกอบการต้องเริ่มฝึกงานใหม่เป็นปี ดังนั้น สถาบันการอาชีวศึกษาต้องสอนให้เด็กจบไปแล้วทำงานได้เลย นอกจากนี้ต้องดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองว่ามาเรียนแล้วประกันอนาคตที่ดี มีงานทำ มีรายได้ไม่น้อยไปกว่าสายสามัญ ไม่ใช่หลอกเด็กมาเรียนพอจบไปแล้วไม่มีงานทำ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการสภาสถาบันแต่ละแห่งต้องไปพิจารณาหลักสูตรที่ได้มีการยกร่างไว้แล้ว และนำเสนอต่อบอร์ด กอศ. วันที่ 10 เม.ย.นี้.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/335288

 

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: