สทศ.เผยสถิติคะแนนเฉลี่ยไอเน็ต

2

 

 

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม ศึกษาหรือไอเน็ตประจำปีการศึกษา  2555  ทางเว็บไซต์  www.niets.or.th แล้ว โดยผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนไอเน็ตมีดังนี้ ระดับตอนต้น อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 43.20, อัลหะดิษ เฉลี่ย 43.28, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 42.00, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 40.97, อัตตารีค เฉลี่ย 45.67, อัลอัคลาก เฉลี่ย 47.80, ภาษามลายู เฉลี่ย 45.47, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 36.51 ระดับตอนกลาง อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 40.49, อัลหะดิษ เฉลี่ย 52.55, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 48.77, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 39.77, อัตตารีค เฉลี่ย 40.24, อัลอัคลาก เฉลี่ย 59.11, ภาษามลายู เฉลี่ย 41.17, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 39.75 และระดับตอนปลาย อัลกุรอาน-อัลตัฟซีร เฉลี่ย 46.13, อัลหะดิษ เฉลี่ย 44.60, อัลอากีดะฮฺ เฉลี่ย 39.63, อัลฟิกฮฺ เฉลี่ย 37.45, อัตตารีค เฉลี่ย 33.07, อัลอัคลาก เฉลี่ย 53.49, ภาษามลายู เฉลี่ย 39.85, ภาษาอาหรับ เฉลี่ย 36.64

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับช่วงคะแนนที่มีนักเรียนทำได้จำนวนมากกว่าช่วงอื่นในการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2555 ของ ม.6 ใน 5 วิชาหลักมีดังนี้ ว่า ภาษาไทย สอบ 391,662 คน ช่วงคะแนน 40.01-50.00 มีนักเรียนทำได้มากที่สุด 76,913 คน สังคมศึกษา สอบ 392,914 คน ช่วง 30.01-40.00 คะแนน 186,316 คน ภาษาอังกฤษ สอบ 392,468 คน ช่วง 10.01-20.00 คะแนน 221,175 คน คณิตศาสตร์ สอบ 392,818 คน ช่วง 10.01-20.00 คะแนน 187,004 คน วิทยาศาสตร์ สอบ 391,524 คน ช่วง 20.01-30.00 คะแนน 147,036 คน.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/335056

 

 

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: