จี้สภามหาวิทยาลัยยึดธรรมาภิบาล

รมว.ศึกษาธิการ จี้สภามหาวิทยาลัยยึดธรรมาภิบาล ในการสรรหาอธิการบดี เพื่อความโปร่งใส หลังพบปัญหาการร้องเรียน …

Untitled

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการสรรหาอธิการบดี โดยเฉพาะกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพยายามเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมเพื่อโปรดเกล้าฯขึ้นเป็นอธิการบดี ว่า ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตามกฎหมายกำหนดที่มาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนั้นถ้าโครงสร้างสภามหาวิทยาลัยมีปัญหา การสรรหาอธิการบดีก็จะมีปัญหาไปด้วย ที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และอาจจะเกิดขึ้นอีกคือ คนมีอำนาจ พยายามแก้ไขระเบียบการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้ตัวเองได้ดำรงตำแหน่งต่อไป ดังนั้นผู้ที่จะกำกับดูแลกระบวนการสรรหาอธิการบดีได้ดีที่สุดคือสภามหาวิทยาลัย แต่ถ้าสภามหาวิทยาลัยไม่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา ไม่รักษาประโยชน์ส่วนรวม ก็จะเกิดปัญหาได้ ยิ่งหากไปเข้าข้างฝ่ายบริหาร หรืออยู่ตรงข้ามกับฝ่ายบริหาร ตรงนี้จะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ก็มีอำนาจกำกับดูแลมหาวิทยาลัย จำกัด เพราะกฎหมายกำหนดให้มหาวิทยาลัยมีอิสระภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นทางแก้ปัญหาสุดท้ายก็อยู่ที่โครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสภามหาวิทยาลัยเอง

นพ.กำจร  ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า กรณีสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหาร มีการเอื้อประโยชน์ให้กัน เชื่อว่า ประชาคมของมหาวิทยาลัยเองจะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ.

 

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/333526

 

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: