มร.สส.ตั้งคลินิกเวชกรรมรักษา นศ.ฟรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งคลินิกเวชกรรมรักษา นศ.ฟรี พร้อมจัดแพทย์เฉพาะทางไว้คอยบริการ …

600

นางธิราพร พัวเวส ผู้จัดการคลินิกเวชกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า นักศึกษาต่างจังหวัดซึ่งมาเรียนที่ มร.สส.จำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถรักษาโดยใช้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ เนื่องจากสิทธิอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ซื้อยากินเอง มร.สส.จึงได้ยกฐานะห้องพยาบาลเป็นคลินิกเวชกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีอาจารย์พยาบาลที่มีความรู้ความชำนาญ รวมทั้งเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารักษานักศึกษาและประชาชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งคลินิกเวชกรรม มร.สส. ผ่านการรับรองจากสำนักงานประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว แต่ละวันจะมีแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลคอยให้บริการ ซึ่งนักศึกษาและประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิกับคลินิกจะได้รับการรักษาฟรี เพราะ มร.สส.ได้ประสานกับสำนักงานบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานครเขต 3 ให้ใช้สิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าได้ ส่วนที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จ่ายค่ารักษาที่ถูก.

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/333061

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: