สอนศิลปะให้สนุก – เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

190256

วันนี้…ครูที่ดี ๆ ตั้งใจสอนสั่งลูกศิษย์ให้มีความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่หวังผลตอบแทน ทุ่มเทอย่างจริงใจ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ มีไม่มาก แต่ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีครูท่านหนึ่งที่ตั้งใจทำงานอย่างมีอุดมการณ์แรงกล้า ทำให้ได้รับรางวัลอย่างมากมาย

ครูทศพล ภูวมาส อายุ 53 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สอนวิชาศิลปะทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และยังรับผิดชอบงานศูนย์วัฒนธรรม อำเภอพนมทวน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ และงานโครงการพระราชดำริอีกด้วย

ครูทศพล เล่าว่า สอนอยู่ รร.ศึกษา สงเคราะห์พนมทวนมากว่า 32 ปี ต้องดูแลให้การศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส อาทิ เด็กยากจนพิเศษ เด็กยากไร้ เด็กเร่ร่อน เด็กชาวเขา และชนกลุ่มน้อยตามตะเข็บชายแดน แม้กระทั่งเด็กในสถานพินิจ หรือเด็กกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดก็ได้เข้ามาเล่าเรียน ซึ่งจากสภาพความหลากหลายของเด็ก ดังนั้นการสร้างความสุขให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาส จึงต้องใช้เทคนิคหลายด้าน และวิชาศิลปะก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยได้มาก

“เด็กบางคนห่างไกลจากบ้าน แม้จะอยู่ ม.1 ก็อาจจะร้องไห้บ้าง ครูก็ใช้ศิลปะเข้าไปช่วยบำบัดจิตใจ ทำให้ทุกคนสนุก ซึ่งครูจะไม่มุ่งเน้นว่า เด็กต้องวาดภาพได้สวยงาม หรือคิดจะนำภาพไปขาย แต่ต้องการเพียงให้เด็กได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และได้ความสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนไปด้วย ในขณะเดียวกันยังสามารถนำความรู้ทางศิลปะไปบูรณาการกับการเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ทั้งภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ทำให้เด็กมีความสุขกับการมาเรียนมานอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้” ครูทศพล อธิบาย

สำหรับวิธีการสอน ครูทศพล บอกว่ามีกิจกรรมหลายอย่างแต่ต้องเน้นการสอนแบบเข้าใจง่าย ๆ และเป็นกันเองกับเด็ก เช่น จัดเข้าค่ายศิลปะ การส่งเสริมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งการเขียนภาพคนเหมือน ภาพทิวทัศน์ ภาพลายเส้น เป็นต้น นอกจากนี้ครูทศพลยังจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ทางศิลปะไว้มากมาย อาทิ เรื่องวัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพระบายสี การเขียนภาพหุ่นนิ่ง การเขียนภาพคน การเขียนภาพทิวทัศน์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (วัฒนธรรมบ้านทวน) การปั้นผงฝุ่นไม้ เพลงเหย่ย ไทยทรงดำ เป็นต้น

“จริง ๆ แล้วครูทำหน้าที่สอนโดยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องรางวัลอะไรต่าง ๆ เลย แต่เมื่อเด็กนักเรียนที่อยู่กันมา สอนกันมา ได้แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและมีความก้าวหน้าในการเรียนวิชาศิลปะ ก็ต้องส่งเข้าทำการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ถึงระดับประเทศ และก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถแข่งขันกับเด็กในโรงเรียนทั่ว ๆ ไปได้อย่างทัดเทียมกัน ทำให้ครูรู้สึกภาคภูมิใจที่ช่วยให้เด็กด้อยโอกาสสามารถนำวิชาศิลปะไปประยุกต์ใช้ในเรื่องการเรียนวิชาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อกลับไปถิ่นฐานก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้นำในหมู่บ้านอย่างมีคุณธรรม นักเรียนหลายคนยังสามารถไปสอบแข่งขันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเติบโตมีอนาคตที่ดี

ส่วนรางวัลคุรุสภา สายผู้สอน ที่ได้รับถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะเป็นกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ตลอดไป” ครูทศพล กล่าวอย่างภาคภูมิใจ.

 

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/190256

Advertisements

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: