ทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน

page2

นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  จำนวน ๑,๗๔๓ คน

DSC_0825-1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมผู้จัดงาน เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาการศึกษาของ   นักเรียนและโรงเรียน ให้มีความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

 

Credit : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=31898&Key=news2

 

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: