ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายฯ แท็บเล็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย ๑ คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ ๑ นักเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ ชั้น ๒ โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

DSC_7297

ภายหลังการประชุม รมว.ศธ.ได้มอบให้ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แถลงผลการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบบัญชีจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแท็บเล็ต ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น ๑,๘๐๓,๓๓๗ เครื่อง คิดเป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๕,๐๙๒,๑๗๙,๐๐๐ บาท รวมทั้งรับทราบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) แท็บเล็ต ตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งได้กำหนดให้มีสเป็กที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะมีราคาที่ใกล้เคียงกัน

สเป็กขั้นต่ำของแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.๑ ที่สำคัญ เช่น
– มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz ระบบประมวลผลภาพ (GPU) แยกจากแกนประมวลผลกลาง RAM ไม่น้อยกว่า 1GB
– จอภาพไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024×600 พิกเซล
– หน่วยบันทึกข้อมูลในเครื่องไม่น้อยกว่า 8GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอก Mini SD ได้ พร้อมช่องต่อ USB
– กล้องด้านหลังความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล กล้องด้านหน้าไม่น้อยกว่า VGA
– แบตเตอรี่ Lithium Polymer ไม่น้อยกว่า 3,600 mAh สามารถใช้งานปกติได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
– เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต คือ Android 4.0 ขึ้นไป หรือ iOS 6 ขึ้นไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8 และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Play Store ของ Google หรือ App Store ของ Apple หรือ Windows Store ของ Microsoft ได้
– ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ด้าน ระยะความสูง 50 เซนติเมตร ฯลฯ

สเป็กขั้นต่ำของแท็บเล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ม.๑ ที่สำคัญ เช่น
– มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz ระบบประมวลผลภาพ (GPU) แยกจากแกนประมวลผลกลาง RAM ไม่น้อยกว่า 1GB
– จอภาพไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024×600 พิกเซล
– หน่วยบันทึกข้อมูลในเครื่องไม่น้อยกว่า 16GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอก Mini SD ได้ พร้อมช่องต่อ USB
– กล้องด้านหลังความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล กล้องด้านหน้าไม่น้อยกว่า VGA
– แบตเตอรี่ Lithium Polymer ไม่น้อยกว่า 3,600 mAh สามารถใช้งานปกติได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
– เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต คือ Android 4.0 ขึ้นไป หรือ iOS 6 ขึ้นไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8 และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Play Store ของ Google หรือ App Store ของ Apple หรือ Windows Store ของ Microsoft ได้
– ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ด้าน ระยะความสูง 50 เซนติเมตร ฯลฯ

สเป็กขั้นต่ำของแท็บเล็ตสำหรับครู ที่สำคัญ เช่น
– มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz ระบบประมวลผลภาพ (GPU) แยกจากแกนประมวลผลกลาง RAM ไม่น้อยกว่า 1GB
– จอภาพไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024×600 พิกเซล
– หน่วยบันทึกข้อมูลในเครื่องไม่น้อยกว่า 16GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอก Mini SD ได้ พร้อมช่องต่อ USB
– มีช่องต่อสัญญาณ HDMI พร้อมสายเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับ TV
– มีปากกาสำหรับเขียนบนหน้าจอแท็บเล็ต
– กล้องด้านหลังความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซล กล้องด้านหน้าไม่น้อยกว่า VGA
– แบตเตอรี่ Lithium Polymer ไม่น้อยกว่า 3,600 mAh สามารถใช้งานปกติได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
– เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต คือ Android 4.0 ขึ้นไป หรือ iOS 6 ขึ้นไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8 และสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Play Store ของ Google หรือ App Store ของ Apple หรือ Windows Store ของ Microsoft ได้
– ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ด้าน ระยะความสูง 50 เซนติเมตร ฯลฯ

เงื่อนไขในการรับประกัน 
เป็นเวลา 1 ปี หากเครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติภายใน 15 วัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่/ซ่อม และส่งถึงมือผู้ใช้ภายใน 5 วันทำการ ผู้ขายต้องเสนอแผนการจัดส่งเครื่อง แผนการบริการหลังการขาย การซ่อม เปลี่ยนเครื่อง และส่งคืนเครื่อง พร้อมมีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษา การซ่อมแซมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ให้กับบุคลากรอย่างน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน รวมทั้งมีแผนบริหารจัดการแท็บเล็ตที่หมดอายุการใช้งาน

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ กรณีที่ สพฐ.จะเป็นผู้ดำเนินการแทนหน่วยงานอื่นในขั้นตอนการจัดทำระบบ e-Auction โดยแบ่งการจัดซื้อออกเป็น ๔ โซน แยกเป็นระดับชั้น ป.๑ รวม ๒ โซน และระดับชั้น ม.๑ อีก ๒ โซน นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะให้มีการตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการจัดซื้อแท็บเล็ตตามปฏิทิน เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง TOR ในการจัดซื้อแท็บเล็ตให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงาน

 

Credit : http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3000&Itemid=99999999&preview=popup

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: